Vi är en tvärvetenskaplig designhus som drivs av djärva projekt. Genom den typ av projekt och kunder som kräver unika och distinkta designlösningar.

Design är kommunikation. Och att kommunikation är en känslomässig och intellektuell process. Denna process informerar vår filosofi och praktik - byggnader kommunicera, varumärken kommunicera och det är i detta att design skapar upplevelsen. Vi tänker hela tiden på användaren, deltagaren.

Process är nyckeln till resultat. Vår expertis med trendledande koncept, tillsammans med noggrann forskning och slumpartat upptäckt leder till djup förståelse av ett projekt. Men vi vet att projekten är inte statiska, de utvecklas som begrepp driver design och så vi är flexibla och lyhörda.

Vi har en global närvaro. Våra arbets fans från Melbourne i Australien och från Hongkong i hela Asien. Denna internationalism ger oss tillgång till en mångfald av idéer och samarbetsmöjligheter.

/ PRODUKTUTVECKLING
/ ARKITEKTUR
/ MILJÖ
/ GRAFISK DESIGN
/ VARUMÄRKESKONCEPT, SÄKERHETER OCH AKTIVERING
/ LIVSSTILSKONCEPT
/ KONSTPROJEKT